Beoordelingsformulieren

Op deze pagina willen we een beoordeling van de door ons meegenomen boom aan jullie laten zien.

We zijn een aantal leden die binnen onze bonsaivereniging een aantal keren bij elkaar komen en bomen bespreken om zo tot een kwaliteit verbetering te komen.

We hanteren een beoordelingsformulier dat ook door de keurmeesters gebruikt wordt.

Hopelijk beleven we hier allemaal plezier aan en worden de boombesprekingen een vast onderdeel binnen de bijeenkomsten.

Nieuwe beoordelingsformulieren komen in het voorjaar 2023 .